Veteranen OntmoetingsCentrum Duin- & Bollenstreek

Support en ANBI

 

Stichting VDB is continue op zoek naar vrijwilligers die dit initiatief een warm hart toedragen en willen meedraaien als vrijwilliger in het Veteranen Ontmoetings Centrum.

Ook financieel kan de Stichting uw support goed gebruiken! Eert U onze veteranen?

Neem dan contact op met het bestuur en laat ons weten wat u voor VDB kunt betekenen.

email:  vocdb@yahoo.com

Doneren?

ING Bank rek IBAN nr: NL 44 INGB 0007 0103 88  t.n.v. Stg Veteranen Duin en Bollenstreek

KvK nr 55659411

 

Stichting VDB heeft de ANBI status (nr 851806259) 

( zogenaamde ''goede doelen Stichting'' met o.a. fiscale voordelen)

-Beleidsplan en doelstelling: De Stichting VDB stelt zich ten doel het beheren en openstellen van een Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) tbv oud militairen en veteranen in de Duin en Bollenstreek en is gelegen aan de Wilhelminalaan 5 te Sassenheim. Naast gezelligheid, evenementen en een bak koffie heeft het ontmoetingscentrum opgeleide nuldelijnvrijwilligers in huis die een luisterend oor en hulp / advies bieden aan veteranen in nood. (Beleidsplan, huishoudelijk regelement en de statuten zijn openbaar en dmv een email op te vragen bij het secretariaat) 

-De Stichting VDB heeft geen winstoogmerk. De middelen van de stichting worden verkregen door particuliere legaten, schenkingen, giften en dmv financiele ondersteuning van diverse veteranen organisaties en subsidie verstrekkers. Alle verkregen financiele middelen komen ten goede aan de veteranen uit de Duin en Bollenstreek zoals omschreven is in de statuten van Stg VDB. ( Statuten bij het secretariaat op te vragen) Rente -ex bankkosten- over het vermogen komt eveneens ten goede aan de doelstellingen van de Stg VDB. (Financieel jaarverslag bij het secretariaat / penningmeester-VDB op te vragen)

-Bestuursleden en medewerkers van de Stichting VDB zijn onbezoldigde vrijwilligers.

-Gegevens over het Bestuur en Raad van Advies van Stg VDB te vinden onder tab "wie zijn wij"

Voor verdere informatie verwijzen wij naar het secretariaat.

Email: vocdb@yahoo.com

 

UITLEG OVER GIFTEN DIE FISKAAL AFTREKBAAR ZIJN

 

 

De Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek is een z.g. ANBI-instelling hetgeen betekent dat giften gedaan aan onze Stichting in de vorm van geld aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting.

 

U kunt een gift aan deze Stichting met andere giften die u heeft gedaan aan b.v. het Rode Kruis, Leger des Heils, kerkinstellingen en politieke partijen etc. als aftrekbare giften op uw belastbaar inkomen in mindering brengen hetgeen u een belastingteruggaaf kan opleveren.

 

Echter op deze giftenaftrek moet u 1% van uw inkomen als drempel in mindering brengen met een minimum van € 60,--, het meerdere is dus in aftrek te brengen op uw inkomen met een maximum van 10% van uw inkomen.

 

Voorbeeld:

Stel u schenkt de Stichting Veteranen een bedrag van € 1000,-- en uw inkomen bedraagt € 25.000,--, dan is de aftrekdrempel € 250,-- en kunt u € 750,-- (€ 1000,-- -/- € 250,--) op uw inkomen in mindering brengen.

Stel dat de top van uw inkomen valt in de 42% schrijf krijgt u van deze € 750,-- € 315,-- terug aan Inkomstenbelasting.

 

Als u bijvoorbeeld onze Stichting een bedrag wilt schenken van € 1000,-- wel gedurende tenminste 5 jaren (voorwaarde) kunt u deze schenking via een overeenkomst doen waardoor er geen drempel van 1% wordt genomen en de gift direkt helemaal op uw inkomen in mindering kan worden gebracht.

Dit levert u een voordeel op van € 105,-- per jaar (42% van € 250,--)

 

Mocht u hierin interesse hebben neemt u dan kontakt op met de penningmeester Aad Beijk (0252-231900 of Beyk@euronet.nl) dan maken wij direkt met u deze schenkingsovereenkomst in orde.

Heeft u vragen dan kunt u hem natuurlijk bellen of mailen.

 

 Telefoon: 06-53155589

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ook kunt U het V-fonds ondersteunen en investeren in Vrede dmv onderstaande actie !

Doe mee en investeer ook in vrede!

 Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Tijdens vredesmissies raken sommige militairen en politiemedewerkers zwaar beschadigd. Dat kan lichamelijk zijn maar ook geestelijk. Hulp is dan van groot belang. Er voor elkaar zijn is dan ontzettend belangrijk.

 

Het vfonds financiert daarom ook de organisatie van de kameraadschappelijke of nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties, en de inzet van gecertificeerde nuldelijnshelpers.

 

Wilt u een financieel steentje bijdragen aan de ondersteuningen van onze veteranen en hun relaties? Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom!


U kunt op verschillende manieren de nuldelijnsondersteuning financieel steunen.

 

1 Maandelijks doneren
Als u de ondersteuningen aan onze veteranen en hun relaties wilt steunen, stuurt u een sms'je met VFONDS naar 4333 en steunt u de organisaties die de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties verzorgen maandelijks met € 3,-. Dit bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven. De maandelijkse sms-donatie kan worden stopgezet door een sms-bericht met de tekst 'VFONDS STOP' naar 4333. Dit is mogelijk met elke mobiele telefoon (ook een gewone), met of zonder abonnement. Het vfonds zal uw donatie ook besteden aan nuldelijnsondersteuning.

 

2 SKIP sms: maandelijks maar soms even niet…
Wilt u maandelijks €3,- doneren aan de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties maar wilt u ook wel eens een maandje overslaan? Gebruik dan: SKIP sms. Dit is de flexibele variant van de maandelijkse sms-donatie. U stuurt ERKENNING AAN naar 4333 en ontvangt een retour-sms-bericht. Door OK retour te sturen, wordt het abonnement bevestigd. U ontvangt een bevestiging van aanmelding. De betaling verloopt via de telefoonrekening of het beltegoed. 
Voorafgaand aan de eerstvolgende maandelijkse sms-donatie ontvangt u een 'teaser-bericht' waarin wordt aangegeven dat de donatie op de eerstvolgend werkdag plaatsvindt. U heeft dan de gelegenheid om uw maandelijkse donatie een keer over te slaan door erkenning SKIP naar 4333 te sturen.

 

Doneren via de mobiele telefoon is een handige, snelle en veilige manier van geven. Mobiel doneren is mogelijk via een sms naar 4333. De code 4333 is niet toevallig, want met deze toetsen schrijft u ook het woord GEEF op uw telefoon. Elk jaar ontvangen goede doelen ongeveer €500.000 via 350.000 sms'jes.

 

3 Doneer meteen

  • Eenmalig of periodiek

  • Schenking per notariele acte (min. 5 jaar)

  • Nalatenschap of legaat na overlijden

 

Uw voordeel
Bij een periodieke schenking vanaf 150,- per jaar (min. 5 jaar) neemt het vfonds de kosten van de notariële akte voor haar rekening.

 

Vrijstelling
Het vfonds is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het vfonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan (de projecten van) het vfonds.

 

Donaties zijn welkom op bankrekening: Triodos Bank: NL64 TRIO 0197 642 691 o.v.v.: vfonds gift.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met: Maaike van der Steen, controller via info@vfonds.nl of via

073 613 91 00.

 

 

                     Poster van de Dutch Military Veterans

                                

                               VDB - VOCDB                                                           

                   Van en voor Veteranen!

                                      DANK!

   VDB-Support: