Veteranen OntmoetingsCentrum Duin- & Bollenstreek

NULDELIJNS ONDERSTEUNING

ALGEMEEN

Bron: flyer Collegiale ondersteuning voor veteranen en hun relaties uitgave van het Veteranen Platform

Buddy Support Collegiale ondersteuning

what’s in the name.

In sommige situaties heb je behoefte aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. In veel gevallen kun je terugvallen op je eigen sociale netwerk, zoals je familie, vrienden of kennissen. Maar er zijn momenten dat het niet volstaat en biedt een collega-veteraan de uitkomst. Heb je zelf steun nodig, of ken je iemand die steun nodig heeft?

Veteranen helpen elkaar. Van oudsher hebben (ex-)militairen een bijzondere band met elkaar. Dat spreekt nog meer voor (oud-) mariniers. Vooral als zij samen op uitzending of missie zijn geweest naar een crisis- of oorlogsgebied. Na terugkeer in Nederland blijft de onderlinge, speciale verbondenheid bestaan.

Elkaar helpen.

Soms heb je in bepaalde situaties een steuntje in de rug nodig, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer de gevolgen van de uitzending gaan opspelen. Dat steuntje krijg je vaak van je eigen sociale netwerk. Maar die steun kun je ook krijgen van een collega-veteraan, een zogeheten nuldelijnshelper.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze kameraadschappelijke steun in een behoefte voorziet. Daarom is in 2012 een initiatief opgestart om deze onderlinge steun beter te structureren, door het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde nuldelijnshelpers.

Wat is nuldelijnsondersteuning?

Nuldelijnsondersteuning (ook aangeduid als NOS) is een kameraadschappelijke ondersteuning door collega-veteranen die daarvoor speciaal zijn getraind.

Voor wie is het?

 

De NOS is voor iedere veteraan of militair dienstslachtoffer en hun directe relaties.

Wat doen ze?

Een nuldelijnshelper biedt een luisterend oor en geeft een steuntje in de rug. Ze begrijpen de situatie en ze zijn er voor jou.

Waarom bestaat dit?

Kameraadschappelijke steun is bijzonder! Het kan helpen bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan.

Een landelijk netwerk.

De afgelopen jaren is er veel werk verzet. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. Ook directe relaties van veteranen kunnen hiervan gebruikmaken. Daarnaast is dit netwerk ook beschikbaar voor militaire dienstslachtoffers.

Het netwerk bestaat uit nuldelijnshelpers; vrijwilligers van de lidorganisaties van het Veteranen Platform en de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Ze hebben allemaal een gecertificeerde training gevolgd, zodat ze hun rol op de juiste en verantwoorde manier kunnen vervullen.

Nuldelijnshelpers maken geen deel uit van de reguliere zorgsystemen, maar ze staan altijd klaar met een luisterend oor en geven desgevraagd kameraadschappelijke ondersteuning. Indien nodig kennen zij de weg naar de professionele hulpverlening, speciaal voor veteranen.

Het nuldelijnssysteem voor iedereen.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het nuldelijnssysteem kennen. En ook weten hoe zij daar een beroep op kunnen doen. Daar dient deze informatie voor.

DISKv

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DISKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de site van DISKv lees je meer informatie en kun je zien of er nuldelijnshelpers bij jou in de buurt wonen en hoe je die kunt bereiken. Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl. Heb je geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 – 334 00 00 

 

voor HULPVERLENERS

Ook hulpverleners kunnen een beroep doen op een nuldelijnshelper. Een maatschappelijk werker, huisarts, gemeenteambtenaar, politiefunctionaris of geestelijk verzorger kan wel eens te maken krijgen met (ex-) militairen die uitgezonden zijn geweest. Het landelijk dekkende netwerk van nuldelijnshelpers is ook hiervoor beschikbaar. Hoe werkt dat?
Elkaar helpen.
Veteranen die steun nodig hebben krijgen dat in eerste instantie van het eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden en kennissen. Maar collega-veteranen begrijpen vaak beter waar de schoen wringt, omdat ze zelf ook op uitzending zijn geweest en weten wat dat betekent. Bovendien is het onderlinge vertrouwen tussen veteranen groot. Door deze unieke positie kunnen veteranen die zijn getraind als nuldelijnshelper, een unieke rol vervullen bij de steun van hun kameraden.
De afgelopen jaren is gebleken dat deze kameraadschappelijke steun in een beghoefte voorziet. Daarom is in 2012 een initiatief opgestart om deze onderlinge steun beter te structureren, door het opzetten van een lande3lijk dekkend netwerk van gecertificeerde nuldelijnshelpers.
Het nuldelijnssysteem en de professionele hulpverleners.
De nuldelijnshelper kan preventief of aanvullend werken op de reguliere zorg en hulpverlening. Misschien komt u in uw werk in contact met een veteraan of zijn/haar relaties. In zo’n geval kunt u de veteraan op dit systeem wijzen, of kunt u zelf contact opnemen. Deel deze informatie daarom ook met uw collega’s
DISKv
De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DISKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. De DISKv is primair gericht op de bereikbaarheid van nuldelijnshelpers en geeft een regio-overzicht. Op www.disk-veteranen.nl leest u meer hierover.
Het Veteranenloket.
Veteranen kunnen met vragen 24 uur per dag terecht bij het Veteranenloket. Via het Veteranenloket hebben veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties toegang tot de nuldelijnsondersteuning, materiele zorg, zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schuldsanering, begeleiding naar nieuw werk, revalidatie en re-integratie, en immateriele zorg zoals het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.
Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

Ook hulpverleners kunnen een beroep doen op een nuldelijnshelper. Een maatschappelijk werker, huisarts, gemeenteambtenaar, politiefunctionaris of geestelijk verzorger kan wel eens te maken krijgen met (ex-) militairen die uitgezonden zijn geweest. Het landelijk dekkende netwerk van nuldelijnshelpers is ook hiervoor beschikbaar. Hoe werkt dat?

Elkaar helpen.

Veteranen die steun nodig hebben krijgen dat in eerste instantie van het eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden en kennissen. Maar collega-veteranen begrijpen vaak beter waar de schoen wringt, omdat ze zelf ook op uitzending zijn geweest en weten wat dat betekent. Bovendien is het onderlinge vertrouwen tussen veteranen groot. Door deze unieke positie kunnen veteranen die zijn getraind als nuldelijnshelper, een unieke rol vervullen bij de steun van hun kameraden.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze kameraadschappelijke steun in een beghoefte voorziet. Daarom is in 2012 een initiatief opgestart om deze onderlinge steun beter te structureren, door het opzetten van een lande3lijk dekkend netwerk van gecertificeerde nuldelijnshelpers.

Het nuldelijnssysteem en de professionele hulpverleners.

De nuldelijnshelper kan preventief of aanvullend werken op de reguliere zorg en hulpverlening. Misschien komt u in uw werk in contact met een veteraan of zijn/haar relaties. In zo’n geval kunt u de veteraan op dit systeem wijzen, of kunt u zelf contact opnemen. Deel deze informatie daarom ook met uw collega’s

DISKv

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DISKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. De DISKv is primair gericht op de bereikbaarheid van nuldelijnshelpers en geeft een regio-overzicht. Op www.disk-veteranen.nl leest u meer hierover.

Het Veteranenloket.

 

Veteranen kunnen met vragen 24 uur per dag terecht bij het Veteranenloket. Via het Veteranenloket hebben veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties toegang tot de nuldelijnsondersteuning, materiele zorg, zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schuldsanering, begeleiding naar nieuw werk, revalidatie en re-integratie, en immateriele zorg zoals het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

Als een veteraan, militaire dienstslachtoffer of een relatie professionele zorg nodig heeft, dan kunnen zij terecht bij het Lancdelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dit is een ketenorganisatie van civiele en militaire zorginstellingen, met eerste- en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg- en behandelprogramma’s van maatschppelijk werk tot gesprcialiseerde GGZ, specifiek voor veteranen. Lees meer over het LZV op www.lzv-groep.nl