Veteranen OntmoetingsCentrum Duin- & Bollenstreek

Nieuwtjes

eachte Veteraan,
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek
wensen u een prachtige Kerst en een gelukkig 2013 toe.
Op donderdag 10 januari zal de Stichting VDB haar nieuwjaarsreceptie houden in
Café de Zon, Dorpsstraat 114 in Warmond.
U bent vanaf 19.00u van harte welkom om met ons het glas te heffen op een mooi
veteranenjaar!
De veteranen-inloopavonden zullen vanaf februari 2013 worden gehouden op de
1e donderdag van de maand vanaf 19.00u in Café de Zon in Warmond.
Data:
7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei.
Dank voor uw steun! Prettige feestdagen!
met Veteranen groet!
Het Bestuur van de Stg VDB;
Lodewijk Grooters, Jos Leenheer, Helen Verschoor, Cock van Werkhoven, Aad Beijk,
Kees van den Aardweg.

Per 1 januari 2016 zijn wij gestopt met het publiceren van nieuwtjes op deze website die wij voortaan gebruiken

als digitale folder. Op onze Facebook site veteranen ontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek

wordt voortaan eea gepubliceerd over onze activiteiten zoals de blauwe hap op elke 2e vrijdag van de maand!

Opgeven VOCDB-Saamhorigheidsmaaltijd kan per email info@vocdb.nl of kom eens langs aan de Hoofdstraat 292 Sassenheim!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December  Kerstmaaltijd.
Eerste maaltijd op onze nieuwe locatie aan de Hoofdstraat in Sassenheim.
Opgeven via vocdb@yahoo.com.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 November lezing VOCDB: op vrijdag 20 november om 20.00u zal in ons centrum een

 lezing gegeven worden missie in Mali.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veteranen maaltijd op 13 november 2015 a.s. 1800u op onze locatie

Helaas reeds vol.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 11 november zal een delegatie van het schip Zr.Ms.Karel Doorman

ons centrum bezoeken om 2 Mariniers litho's van Jan Hoynck van Papendrecht in

ontvangst te nemen. Deze zullen in het schip opgehangen worden.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majoor Gijs Tuinman - Ridder Militaire Willems Orde

Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek feliciteert de Majoor Gijs Tuinman,

op 4 dec onderscheiden voor zijn daden in 2009 als commandant van TF55 in Uruzgan.

Hij werd voor dat optreden door Koning Willem-Alexander tot Ridder Militaire Willems Orde

geslagen, de hoogste dapperheidsonderscheiding die ons land kent.

Zijn collega commando de Maj Marco Kroon MWO ging hem voor.  

______

_____________________________________________________________ 

 Het veteranenjaar 2014 zit er al weer bijna op dus tijd voor een nabeschouwing;

Het Veteranenontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek is alweer bijna 1,5 jaar open en

het is geweldig om te constateren dat onze bezoekers aantallen gestaag groeit.

Ook hebben wij maandelijks onze Saamhorigheidsmaaltijden georganiseerd en hebben

wij diverse bijeenkomsten gehouden, zoals de lezing van Ron de Vos Libanon en

Afghanistan Veteraan in maart, een lezing over de Nederlandse inzet in Kongo, een

lezing over de F35, het nieuwste Nederlandse jachtvliegtuig, bijeenkomst lokale

veteranendag en de indrukwekkende Dodenherdenking in Sassenheim waar St VDB een

krans heeft gelegd, bezoek van LtGen b.d. Ted Mijnes in juli tijdens de overhandiging

van een AED aan ons centrum en de zeer goed bezochte boekpresentatie van Marco Kroon

-Ridder MWO, onze zeer geslaagde veteranen BBQ en lezing van de regionale krijgsmacht

predikant in september en de zaterdagmorgen filmserie over het Korps Mariniers in oktober.

Al bij al een heel mooi programma met vele veteranen ontmoetingen.

Het bestuur van de Stichting VDB wil al haar vrijwilligers maar natuurlijk ook onze

veteranen bedanken voor hun inzet en bezoeken aan ons centrum.  Ook Helen Verschoor

willen wij bedanken voor haar inzet al bestuurslid. Zij heeft onlangs aangegeven haar

bestuurstaken neer te leggen maar zij blijft wel verbonden aan ons centrum als vrijwilliger.

In december houden wij kerstreces en zijn dan dicht van 21 december 2014 tot en

met 2 januari 2015. In plaats van een Saamhorigheidsmaaltijd in januari organiseren wij

een Nieuwjaarsreceptie op 10 januari van 10.00u tot 15.00uur.

U bent van harte welkom om met ons te klinken op een nieuw veteranenjaar! Voor de

overige dagen zijn wij gewoon open op de gebruikelijke dagen :

maandag en woensdag van 10-16u en zaterdagmorgen van 10-13uur.

Met het nieuwe jaar voor de boeg en de plannen die wij hebben om een bezoek aan ons

centrum nog aantrekkelijker te maken gaan wij u vragen om een donatie aan uw Veteranen

Stichting te doen. Dit om onze activiteiten en huurpenningen over 2015 te kunnen voldoen.

Dat mag in onze donatie pot in het centrum maar u kunt ook een bedrag overmaken op

ING Bank rekening IBAN : NL 44 INGB 0007 0103 88  tnv Stg Veteranen

Duin en Bollenstreek. Uw vrijwillige bijdrage kunnen wij goed gebruiken daar eerdere

geldschieters voor dit initiatief de buidel helaas in 2015 dicht houden.

Ook het fonds dat ons ondersteunde gaat ons zeer waarschijnlijk op korte termijn minder

steunen. Men wijst nu naar defensie en andere autoriteiten.

Aan ons om de broek omhoog te houden dus doen wij een beroep op u, de veteraan

voor wie wij het centrum “van en voor veteranen” draaiende houden.

Mogen wij op uw steun rekenen in 2015? Bij voorbaat dank!  

Namens het bestuur van stichting Veteranen Duin en Bollenstreek;  

een gezegend Kerst en een gelukkig 2015!

Lodewijk Grooters

Vz Stg VDB

 

Filmmorgen deel 2 op zaterdag 25 oktober

open 10u, start film 10.30u 

Deel 2 ´´350j Korps Mariniers´´

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezingen 24 okt en 28 nov komen te vervallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saamhorigheidsmaaltijd 14 november opgeven per email. Deze keer stampot!

____________________________________________________________________

Bezoek kap Marco Kroon RMWO aan VOCDB.

Boekpresentatie en signeer sessie "Danger Close" op 13 September 2014

Was een groot succes met veel geïnteresseerde (veteranen) bezoekers.

Er zijn ca 40 boeken verkocht en gesigneerd door Marco Kroon en velen gingen met hem op de foto.

 

 

Saamhorigheidsmaaltijd ''Blauwe hap'' vrijdag 12 september om 18u

Kom genieten van een Indische maaltijd!

Opgeven via email naar vocdb@yahoo.com

kosten 10E pp incl drankje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 september : Bezoek Kapitein Marco Kroon, RMWO
aan VOCDB en boekpresentatie  "Danger Close" van van 13.30-15.30
Ridder Militaire Willems Orde Kapitein Marco Kroon brengt op zaterdag 13 september vanaf
 ca 13.30uur een bezoek aan het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek aan de
Wilhelminalaan 5 te Sassenheim om zijn boek "Danger Close" te presenteren. 
Op 3 juli is de 2de druk van "Danger Close" verschenen dat is geschreven door kap Marco Kroon, RMWO.  
De eerste druk was binnen enkele maanden uitverkocht.  Gezien de grote aanhoudende vraag
naar het boek is besloten tot een herdruk van het boek. Deze is op 13 september
vanaf ca 13.30uur tot ca 15.30uur in het veteranencentrum voor €  19,95 te koop en
kan door Kapitein Marco Kroon persoonlijk ondertekend worden.
Openhartig, zelfkritisch, rauw en dicht op de huid schrijft Marco Kroon over zijn tijd als
commandant van het Special Forces peloton in Afghanistan, over de Ridderslag en zijn val
van hero to zero. Marco Kroon, geridderd voor zijn dapperheid en vervolgens beschuldigd
en vervolgd. Voor het eerst en voor het laatst spreekt Nederlands enige Ridder in actieve dienst
zich uit over zijn tijd als commandant van een Special Forces peloton in Afghanistan,
over de Ridderslag, beschuldigingen en zijn val van hero to zero.
Iedereen is van harte welkom om de boekpresentatie in VOCDB bij te wonen en
persoonlijk kennis te maken met de jongste Ridder van onze Krijgsmacht.
==================================================================

 LET OP : VOCDB zomer BBQ 22/8 is verschoven naar 29/8 ivm het weer!!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROEP : Handjes en fondsen!!!

VDB is op zoek naar vrijwilligers en (oud) militairen en veteranen die zich in willen

zetten voor de Stichting VDB. Wij zoeken o.a. bestuurders, activiteiten coördinatoren,

nuldelijns werkers en mensen die huisdiensten willen draaien in het centrum.

Mocht u interesse hebben neem dan contact op met het bestuur dmv

email vocdb@yahoo.com

Ook heeft de Stichting geld nodig om haar activiteiten te kunnen bekostigen,

hiervoor kan men ons steunen door het doen van een fiscaal aantrekkelijk en

fiscaal aftrekbare gift waardoor de belasting meebetaalt.

Onze penningmeester geeft u hierover graag nadere uitleg.

Onder het tapblad SUPPORT kunt u hier meer over lezen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsoring Coöperatie fonds Duin en Bollenstreek van de RABO bank

Dankzij financiële ondersteuning van de RABO bank hebben wij sinds kort

een nieuwe ASUS laptop in het Veteranen ontmoetingscentrum.

Deze is geleverd met extra korting door de firma JJComputerService in Sassenheim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De BBQ zit vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. Nu over de 40 deelnemers!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

omer BBQ VOCDB op vrijdag 22 Augustus

 

Aanvang 1700u - start BBQ 1800u

Opgeven per email vocdb@yahoo.com

Prijs : 7,50E pp met sponsoring van AH Sassenheim

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aankondiging bezoek Marco Kroon aan VOCDB op 13 september a.s., details volgen!

Agenda in de gaten houden dus!

 

Bezoek Lgen Ted Meines aan VOCDB

Op 11 juli vereerd met een bezoek van ´de generaal der veteranen´ en

KTZA b.d. Frank Marcus van het Vi.

Het huis kreeg een AED aangeboden vh veteranen platvorm tbv het huis.

 

Let op:

WK-voetbalavond met koude schotel op 13 juni is vanwege omstandigheden afgelast!!!!

 ___________________________________________________________________

Lancering nieuw Veteranen Loket

Vanaf 11 juni 2014 vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen

van het Veteraneninstituut (CAP/Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg

en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk

Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het

Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoon

nummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg:

klein of groot, persoonlijk of praktisch.

Dat geldt ook voor uw relaties.

 

info@veteranenloket.nl

http://www.veteranenloket.nl/

T: 088-3340000

 _________________________________________________________________

Let Op: Maandag 9 juni met Pinksteren is het centrum gesloten

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIE V-Fonds: U kunt het V-fonds op diverse manieren ondersteunen,

ook de veteranen ontmoetingscentra in Nederland profiteren hiervan want wij

worden financieel ook door het V-fonds ondersteund.

U kunt hier op verschillende manieren aan bijdragen en  investeren in vrede en veiligheid. 

Zie ´Support´ tab op deze website voor verdere informatie hierover!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling zomerreces:

VOCDB zal in de zomermaanden gewoon op maandagen, woensdagen en zaterdagmorgen

open zijn maar de saamhorigheidsmaaltijden en lezingen worden in juli en augustus

NIET georganiseerd op de 2e en 4e vrijdag van de maand!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing 23 Mei

Zoals op elke 4e vrijdag van de maand is er weer een lezing in VOCDB. Dit keer een lezing over

de inzet in Congo waar Lodewijk Grooters in 2009 gediend heeft. Hij neemt u mee naar de

oerwouden van Noord Oost Congo waar hij als adviseur voor het Congolese leger zijn werk deed.

Deuren open om 19uur, aanvang lezing 20u tot 21u. Einde avond ca 22u

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodenherdenking 2014

Mooie en waardige regionale dodenherdenkingen en bevrijdingsfeesten op 4 en 5 mei.

St VDB heeft op 4 mei in Sassenheim een bloemstuk gelegd om onze gevallenen te herdenken.

 Dhr Grooters en Dhr Van de Graaf brengen een ere-groet namens VOCDB


 

 ____________________________________________________________________-

Saamhorigheidsmaaltijd Mei 

Zoals op elke 2e vrijdag vd maand gepland is er op vrijdag 9 mei weer een

samenhorigheidsmaaltijd in VOCDB, aanvang 1730u

Meld u zich tijdig aan door een mailtje te sturen of langs te komen!

Menu: Italiaans (kosten pp 7,50E)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veteranen Duin en Bollenstreek waren aanwezig op de Leidse Military history dag 2014

Samen met de Stg jonge veteranen Leiden en VOC Oude Stomp - Alphen a/d Rijn 

Een standimpressie:

 __________________________________________________________________________-

Ca 30 gasten bezochten de lezing ven Veteraan Ron de Vos over zijn ervaringen in Libanon en kabul, een zeer geslaagde avond

 

LEZING LIBANON VETERAAN en schrijver Ron de Vos 

Op vrijdag 28 maart zal Ron de Vos, schrijver en Libanon veteraan, een lezing houden in het

veteranen ontmoetingscentrum aan de Wilhelminalaan 5 te Sassenheim.

Aanvang 1900u einde 22.00u


De lezing duurt een uur en start om 20 uur en zal gaan over zijn missie ervaringen in Libanon toen
hij als jonge dienstplichtige in 1980 werd uitgezonden als UNIFIL militair en commandant van
een infanteriepost. Ook is Ron Afghanistan veteraan. Hij is onlangs  teruggekomen van een politie
missie in Kabul. Beide missies, waar dus 33jaar tussen zitten, zullen aan bod komen tijdens
zijn expose en hij zal interessante vergelijkingen trekken. 
 
Tijdens deze avond zal er koffie geschonken worden en zijn consumpties te verkrijgen.
In de pauze zijn zijn boeken te koop. 

Ron de Vos schrijft sinds zijn 36ste boeken waarvan "Alleen kinderen huilen" de bekendse is
onder de veteranen.
Dit indrukwekkende boek neemt de lezer mee op patrouille in de bergen van Libanon. 
Het belooft een boeiende avond te worden!
 
Voor verdere informatie: website : rondevos.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saamhorigheidsmaaltijd maart vindt plaats op vrijdag de 14e en vangt aan om 1730u

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus aanmelding via een email of

het secretariaat of door snel langs te komen. Menu Winterkost stampot a 7,50pp!

___________________________________________________________________ 

Afgelopen maand waren wij gastheer van de VOC samenwerkingsverband

15 man van diverse VOC's in Nederland op bezoek voor de kwartaal vergadering

 

Veteranen Saamhorigheidsmaaltijd Vrijdag 14 februari om 17.30 u

-Voorgerecht: Pangsiet Goreng

-Hoofdgerecht: Rijst, boontjes, rendang, paprika, telor blado, kroepoek

-Nagerecht: home made pudding

Opgeven week voor aanvang via 06-53155589 - email vocdb@yahoo.com

of in ons huis. Wie het eerste komt wie het eerste maalt(ijd)!!!

Geeft U zich zo spoedig mogelijk op voor deze Indische dis (7,50E pp)!

______

  

Nieuwjaarsreceptie van Stg VDB op zaterdag 4/1 werd bezocht door 25 veteranen en gasten.

Herinnering Saamhorigheidsmaaltijd op 10 januari 2014 - 17.30u 

Er zijn nog een klein aantal beschikbare plaatsen om aan te schuiven voor een 3 gangen menu a  7,50E pp ( ex drank)

Op is op dus wilt u zich nog inschijven stuur ons even een mailtje : vocdb@yahoo.com of bel 06-53155589

_____

 Bezoek Luitenenant Generaal der Mariniers Ton van Ede, IGK en inspecteur

 der Veteranen aan ons inloophuis op woensdag 18 december.

De Generaal bracht een werkbezoek aan ons huis en heeft de door

de firma Stannah aangeboden traplift in gebruik genomen. ( zie ook FOTO's)

 

  

-In agenda: VDB-Nieuwjaarsreceptie 2014: zaterdag 4 januari van 10-13uur

Vanaf 2014 is ons huis op vrijdags gesloten behalve als er

een activiteit georganiseerd wordt op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Hou hiervoor de agenda in de gaten!

-Nieuwe openingstijden 2014: maandag en woensdag van 10.00u tot 16.00u

Nieuw: het huis is zaterdagmorgen open van 10u tot 13u

 

Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek wenst alle veteranen en hun familie fijne feestdagen en een goed 2014!

 

De saamhorigheidsmaaltijd in december was een groot succes!

Over de 30 veteranen aan de Kerstdis! 

Saamhorigheidsmaaltijden in het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek

 Maandelijks organiseren wij bijeenkomsten met eten in het inloophuis, hou de agenda op deze website en uw email in de gaten! 

Maaltijd in kerstsfeer

11 december aanvang 17.30 uur

Cocktail

 Blauwe hap

 Toetje; verrassing

 

Inschrijven tot 1 week voor aanvang, dit kan in het ontmoetings-centrum, via vocdb@yahoo.com of op nummer 06-53155589!     

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Wij zijn open: Adres voor het Veteranen OntmoetingsCentrum Duin en Bollenstreek:

"Veteranen OntmoetingsCentrum Duin en Bollenstreek" 

Wilhelminalaan 5 - 2171CS Sassenheim  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuws over opening inloophuis Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek!

We zijn op de goede weg, de komende weken zal er meer duidelijkheid komen en zal

het bestuur bekend maken wanneer het ontmoetingscentrum haar deuren opent.. :

uit Leidsche Dagblad van 4 april 2013

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 Inloopavond april met documentaire ''De uitverkorenen'' over het Korps Mariniers

Vanaf 19u in Cafe de Zon Dorpsstraat 114 te Warmond

 

 

 

Wapen broeders

In fictie zijn mariniers het ultieme instrument des doods. In de documentaire  De uitverkorenen zien we dat de kloof tussen fictie en werkelijkheid groeit.

Negen maanden lang is er gefilmd bij het Korps Mariniers tijdens de opleiding. Een keiharde wereld: de jongens gaan door tot ze breken. Alleen degenen die daar bovenop komen zijn geschikt voor het mariniersschap.

Donderdag 4 april wordt de documentaire 3Doc: De uitverkorenenuitgezonden 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Donderdag 7 maart is er weer Veteraneninloopavond in de Zon te Warmond!

Vanaf 19u met Indische hap, dit wel van te voren opgeven! 

_____________________________________________________________- 

Prachtige prent van 'Dutch Military Veterans' over Eer en zo meer...!

 

Geachte Veteraan,

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek wensen u

een prachtige Kerst en een gelukkig 2013 toe.

 

Op donderdag 10 januari zal de Stichting VDB haar nieuwjaarsreceptie houden in

Café de Zon, Dorpsstraat 114 in Warmond.

U bent vanaf 19.00u van harte welkom om met ons het glas te heffen op een mooi

veteranenjaar!

 

De veteranen-inloopavonden zullen vanaf februari 2013 worden gehouden op de

1e donderdag van de maand vanaf 19.00u in Café de Zon in Warmond.

 

Data:

7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei.

 

Dank voor uw steun! Prettige feestdagen!

met Veteranen groet!

Het Bestuur van de Stg VDB;

Lodewijk Grooters, Jos Leenheer, Helen Verschoor, Cock van Werkhoven, Aad Beijk, Kees van den Aardweg.

Website: VOCDB.WEBS.COM

Email: VOCDB@yahoo.com

_________________________________________________________________ 

 

Veteranen Nasi maaltijd 12 december 2012 19u: Cafe De Zon Warmond

Geachte Veteraan,
 
Zoals reeds is aangekondigd zal de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek op
woensdag 12 december a.s. weer haar laatste inloopavond van dit jaar houden.
 
Deze zal plaatsvinden in Warmond op de Dorpsstraat 114 in Café de Zon.
 
Vanaf 19 uur bent U en uw familie van harte welkom!
Indien u wenst mee te eten dan graag zsm een bericht met als onderwerp
‘opgave nasi-maaltijd’ a 10E naar email adres:  (RSVP/Opgave voor 10 dec aub!)
 

 

Inloopavond 28 november:

 

Noot:  Veteraan Ton vd Graaf is Nieuw Guinea veteraan en niet Korea veteraan!

_____________________________________________________________________

Let op: De veteranen inloopavond van 14 november a.s. komt te vervallen ivm VOETBAL!

 Kom naar de inloopavond op woensdag 28 november om 19uur met om 20uur een lezing:

Missie ISAF URUZGAN 

''Een oorlogs of een opbouw missie?
 
 
 

 Locatie: : 5 Meiweg 39 - Sassenheim

 

11 NOVEMBER VETERANS DAY - einde 1e Wereldoorlog

 

 

 

De inloopavond van 24 oktober Was erg gezellig al waren er wel minder veteranen aanwezig dan

op onze eerste bijeenkomst in Warmond. De zaal die we hiervoor gebruiken is erg geschikt

met een gezellige bar met keuken en een grote stamtafel waar de gasten kunnen verpozen.

Ook was er een kleine tentoonstelling ingericht en werd na de lezing over Congo ook gezellig

nagepraat over deze veteranen inloopavond. 

Kom naar de volgende bijeenkomst op woe 14 november! (19uur tot ca 23uur) 

LET OP:

IN AGENDA  VDB-Inloopavonden: Oktober-November December

Inloopavonden van de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek worden voorlopig                                  gehouden in het clubhuis van  Sportduivenvereniging 'de Blauw Band' in Sassenheim.

Adres: 5 Meiweg 39 - Sassenheim ( naast Rugbyclub The Bassets) 

Data: 24/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12.  

Deze inloopavonden beginnen om 19uur tot ca 23uur.

Op deze avonden zullen er missie-presentaties en lezingen gegeven worden.

In 2013 wil de Stichting een eigen "Veteranen OntmoetingsCentrum" gaan beheren waar we men terecht kan voor een 'luisterend oor', veteranen activiteiten en de zogenaamde    nuldelijnszorg waar onze vrijwilligers momenteel een cursus voor aan het volgen zijn.

 November 2012

 

 

Oktober 2012

Verslagje Veteranenbijeenkomst 28 september in Warmond

Witte weekblad Duin en Bollenstreek

 

Een aantal vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting VDB zal in oktober een     zogenaamde ''veteranenvrijwilligerscursus'' gaan volgen onder deskundige leiding van                    de               Stichting MDKL.

Dit houdt in dat 7 vrijwilligers van Stg VDB gaan leren hoe zij signalen van veteranen      kunnen herkennen en opvangen en leren wat ermee te doen mocht er een probleem zijn.

Hierbij moet je denken aan een ''nuldelijnswerk'': ondersteunen, herkennen en doorverwijzen                        van veteranen en oud militairen naar de professionele hulp mocht dit noodzakelijk zijn.                        (CAP- CentraalAanmeldingsPunt)          

 

September 2012

De eerste Veteraneninloop bijeenkomst van de Stg VDB zeer geslaagd!

Op vrijdag 28 september heeft St VDB ca  60 (!) jonge en oude veteranen en familie welkom

geheten in eetlokaal cafe 'de Zon' te Warmond. Het was een zeer geanimeerde en 

gezellige inloopavond waar ook de plannen rond het opzetten van een eigen veteranen-

ontmoetingscentrun in de Duin en Bollenstreek door het bestuur werd toegelicht.

Met een glas in de hand en een sateetje op tafel werden de ervaringen gedeeld en werd er 

getoost op een eigen  Veteranenhonk in de regio!

 accordeonist Coen Bouwmeester uit Sassenheim zorgde voor wat vrolijke noten.

Augustus 2012 :  Heerlijk rust en dus vakantie in de 'tent'!

Juli 2012 : Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (VDB) opgericht.

Op 3 juli is bij notaris Holthuis in Leerdam door de Voorzitter, Vice Vz / Secretaris en de Penningmeester van de Stichting VDB de oprichtingsacte ondertekend en zijn wij per heden formeel een Stichting. De statuten en doelstellingen zullen wij zsm in PDF formaat

beschikbaar stellen. Ook is er een deskundig Raad van Advies geinstalleerd die het

bestuur zal adviseren en bijstaan.

Details hierover worden binnenkort op de website gepubliceerd.

   

Juni 2012: Locale veteranendagen in de Duin en Bollenstreek

Teylingen: Op 27 juni werd in de gemeente Teylingen de locale veteranendag

georganiseerd door het Comite Veteranendag Teylingen. Dit jaar is gekozen voor een

andere opzet. Veteranendag vond plaats op het scouting terrein van Tjarda in Sassenheim. De genodigden werden verwelkomd door een wacht met sabel in garde uniform. 

In en rond het scouting gebouw, waar ook een grote legertent opgzet was, kon men

onder het genot van een fris, wijntje of biertje en een nasimaaltijd genieten van een

optreden van de "Torren". Het befaamde  Chantikoor van de Marine.

De opkomst was geweldig, er waren ca 95 veteranen met partners aanwezig. 

Burgemeester Schelberg sprak zijn veteranen toe en was zeer verheugd met de grote opkomst. Een mooie dag om de veteranen in het zonnetje te zetten. (zie ook foto pagina)

    

 

Lisse en Noordwijkerhout / de Zilk. Een delegatie van de Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek heeft de afgelopen paar dagen enkele lokale veteranendagen bijgewoond om het plan om een veteranenontmoetingscentrum op te richten nader toe te lichten.

Overal werd dit plan groot enthousiasme en belangstelling onthaald. Het bestuur zal de komende periode gebruiken om ook de politiek te overtuigen en om meer draagvlak te creeeren voor dit initiatief. Het bestuur is momenteel naarstig op zoek naar een

geschikte locatie.

Mocht u wat weten laat van u horen! 

 

Noordwijk

Presentatie van een boek over Noordwijkse veteranen door Burgemeester Lokker

 

Veteranendag Den Haag 2012 werd ook bezocht en de contacten met andere veteranen organisaties, defensie en het veteranen instituut en het LZV werden verder aangehaald.

Hier op de foto samen met de bekendste veteraan in Nederland: Soldaat Moerman die

met de Jagers vocht op Ypenburg in Mei 1940 met om zijn nek een bordje met de namen

van gesneuvelde kameraden...

 

Paul Moerman en Lodewijk Grooters op het Malieveld

 

Juni 2012 : Ook aandacht in het Leidsch Dagblad

 

Juni 2012: BRIEF AAN ALLE VETERANEN

In Juni is de hieronder vermelde brief naar alle veteranen in de Duin en Bollenstreek gestuurd. Dit heeft geresulteerd in vele positieve reacties waaruit blijkt dat er genoeg draagvlak is om een Veteranen Ontmoetings centrum in de Duin en Bollenstreek te

kunnen verwezenlijken.

Het bestuur zoekt hiervoor een geschikte locatie in de regio.

__________________________________________________________ 

Geachte Veteraan,

In Mei 2012 is de aanzet gegeven om te komen tot een inloophuis voor

Veteranen in de Duin- en Bollenstreek. (VOCDB )

Hiertoe zal er een stichting worden opgericht welke zich tot doel

stelt dit inloophuis t.z.t. te realiseren. (Stichting VOCDB i.o.)

Om na te gaan of er aan zo'n inloophuis behoefte bestaat, vragen

wij alle veteranen, die het nut en de noodzaak van zo'n huis onder-

schrijven zich per e-mail te melden bij het voorlopig bestuur.

Wij willen starten met 1 a 2 maal per maand een bijeenkomst te

organiseren, waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar

in gesprek kunnen gaan.

Zodra blijkt dat deze bijeenkomsten in een behoefte voorzien en

door voldoende veteranen worden bezocht, kunnen wij verdere initiatieven ontwikkelen

om tot een regionale en permanent inloophuis / veteranen ontmoetingscentrum te komen.

Via deze brief verzoeken wij alle veteranen in de Duin en Bollenstreek, die het opzetten

van een inloophuis toejuichen en die er tevens van gebruik zouden willen maken, zich bij

ons te melden met :

naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer en lichting/missie

zodat wij hen verder kunnen informeren over de voortgang van dit initiatief.

Een eerste bijeenkomst proberen wij te realiseren ergens in september a.s.

Contact: VOCDB@yahoo.com 

Met veteranen groet,

Voorzitter            : Lodewijk Grooters  

Secretaris            : Jos Leenheer

Initiatiefnemer    : Peter

 

 

titl

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content