Veteranen OntmoetingsCentrum Duin- & Bollenstreek

Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) Duin en Bollenstreek

Wie zijn wij?

Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (VDB) is op 3 juli 2012 opgericht door enkele veteranen en stelt zich ten doel een veteranen ontmoetings centrum (VOC) te exploiteren en te beheren voor oud militairen en veteranen zodat deze regelmatig bij elkaar kunnen komen om hun ervaringen onder lotgenoten uit te wisselen.

De Stichting probeert hiermee de saamhorigheid en broederschap tussen veteranen te vergroten en de mogelijke kloof tussen hen en de burgermaatschappij te verkleinen.

Tevens wil de Stichting een signalerings- en rapportage baken zijn voor veteranen in nood zodat de hiervoor geijkte organisaties op tijd en adekwaat kunnen ingrijpen. Hiervoor zijn zogenaamde "Nuldelijnshelpers" door "VI-de Basis" opgeleid en aanwezig in het huis.

De Stichting VDB heeft op 7 juni 2013 het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek (VOCDB) aan de Wilhelminalaan 5 te Sassenheim geopend. Inmiddels zijn wij per 2016 verhuisd naar een nieuw pand aan de Hoofdstraat 292 te Sassenheim

Stg VDB is aangesloten bij de landelijke werkgroep van samenwerkende VOC's.

(Bestuur L-R) 1: Jos Leenheer, 5: Lodewijk Grooters, 6: Cock van Werkhoven (Aad Beijk niet op foto)                                                                

Samen SterkVan  veteranen  en  voor  veteranen!  

- Bestuur VDB

-Dhr L. (Lodewijk) Grooters (Voorzitter) - Bosnie/Congo/ 2x Afghanistan veteraan (*)

-Dhr J. (Jos) Leenheer - (Vice voorzitter / Secretaris / Coördinator Nuldelijnshelpers) (*)

-Dhr A.A.J. (Aad) Beijk (Penningmeester) en al jaren met vele veteranen in contact !

-Mevr M. (Monique) van Rijswijk 

-Dhr F. (Fred) van de Ploeg - Libanon Veteraan (*)

-Dhr R. (Ron) Breider - Libanon Veteraan  (*) 

-Dhr Cock van Werkhoven (lid) Ondersteuning Secretariaat - Cambodja/Irak veteraan

(*) Opgeleide Veteranen Nuldelijnshelpers (de Basis en Stg MDKL) 

-Contact

Bezoekadres: Hoofdstraat 292 - 2171BS - Sassenheim  

Tel: 0612741421

VOCDB Secretariaat: Jacoba van Beierenhof 16, 2215JK, Voorhout

Email: info@vocdb.nl  

Website: www.vocdb.nl

Bank: ING rekening

NL 44 INGB 0007 0103 88 t.n.v. Stg Veteranen Duin- en Bollenstreek

KvK:  nr 55659411    

-Raad van advies / toezicht Stichting VDB

- Dhr R.A. (Rob) van de Velde MFP.  

Landmacht officier, bankier en interim manager. Is lid van de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem, een kerkelijke werkorde, die de opdracht heeft het ondersteunen en helpen van geestelijke, charitatieve en sociale werken en instellingen van de Katholieke kerk in het Heilig Land.

- CDRA b.d. Drs P.H. (Peter) Scholten. Commandeur b.d. Koninklijke Marine. 

Voormalig adjunct hoofd directie personeel ministerie van defensie.                                         Bestuurslid en penningmeester van het Veteranen Instituut en fractie Voorzitter CDA  gemeente Teylingen.

-LKol (R) Dr J (Jaap) Laarman MBChB, MPH, (Afghanistan veteraan)   

oud-KMAR officier, reserve officier Geneeskundige dienst, bedrijfs- en tropenarts.             veteraan: CIMIC FS-Humanitarian Affairs PRT in 2005/2007/2008.

 

                                                       ____________________

Ons Huis

 

Huiskamer

Koffietafel

 Biljartje?

Knutselen?

 Vergaderen of

 Cursus 15 man (Beamer , scherm en whiteboard aanwezig)